top of page

Nationell Forum för Romer i Sverige i korthet

För att hantera de utmaningar vi står inför behövs problemlösare som bidrar med olika perspektiv och är beredda att ta risker. Nationell Forum för Romer i Sverige uppstod ur en önskan att inspirera och stödja de som behöver oss, och en förhoppning om att handlingar väger tyngre än ord. Sedan 2000 har vår verksamhet drivits framåt av progressiva idéer, djärva handlingar och ett starkt stödunderlag. Kontakta oss för att få reda på mer och engagera dig.

Läs mer
Om: Om oss
bottom of page